• Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τα cookies στο πρόγραμμα πλοήγησης σας για να συνεχίσετε.

Τι είναι τα Cookies?

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε τοποθεσίες Web. Θεωρήστε ότι το cookie είναι μια κάρτα αναγνώρισης που είναι αποκλειστικά δική σας. Η δουλειά του είναι να ειδοποιεί την τοποθεσία κάθε φορά που επιστρέφετε σε αυτήν.

Πως να ενεργοποιήσετε τα Cookies

Internet Explorer 7.x

 1. Start Internet Explorer

 2. Under the Tools menu, click Internet Options

 3. Click the Privacy tab

 4. Click the Advanced button

 5. Put a check mark in the box for Override Automatic Cookie Handling, put another check mark in the Always accept session cookies box

 6. Click OK

 7. Click OK

 8. Restart Internet Explore

Back to Top

Internet Explorer 6.x

 1. Select Internet Options from the Tools menu

 2. Click on the Privacy tab

 3. Click the Default button (or manually slide the bar down to Medium) under Settings. Click OK

Back to Top

Mozilla/Firefox

 1. Click on the Tools-menu in Mozilla

 2. Click on the Options... item in the menu - a new window open

 3. Click on the Privacy selection in the left part of the window. (See image below)

 4. Expand the Cookies section

 5. Check the Enable cookies and Accept cookies normally checkboxes

 6. Save changes by clicking Ok.

Back to Top

Opera 7.x

 1. Click on the Tools menu in Opera

 2. Click on the Preferences... item in the menu - a new window open

 3. Click on the Privacy selection near the bottom left of the window. (See image below)

 4. The Enable cookies checkbox must be checked, and Accept all cookies should be selected in the "Normal cookies" drop-down

 5. Save changes by clicking Ok

Back to Top